O statku

Rozsáhlé hospodářské stavení č.p. 19 zakoupil před 100 lety pan Antonín Řepa. Chtěl tak rozšířit své zdárně rozběhnuté hospodaření v Miskovicích (vlastnil i sousední statek). Plány na rozvoj hospodaření se ale bohužel nesnesly s režimem, který přišel. V 50 letech byla celá rodina nuceně vystěhována a statek jim byl odebrán. V 90 letech se ale vrátil do rukou rodiny Řepových a synové pana Antonína, ač v pokročilém věku, zde začali znovu krátce hospodařit. V roce 2020 započala rozsáhlá rekonstrukce celého objektu a úprava přilehlého pozemku do současné podoby.

Statek na počest našeho dědečka Antonína nese jeho jméno, včetně jeho naděje na lepší budoucnost.

Servisní domek

Servisní domek pro zázemí např. cateringu, přípravu a složení potřebných věcí, nábytku apod. Nachází se zde i chladící místnost, která je též k dispozici hostům např. pro skladování např. potravin, nápojů ale i květinové výzdoby.